icon

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید

ساختار سازمانی آکادمی

آکادمی مالی امید تحت نظارت شرکت تأمین سرمایۀ امید فعالیت می‌کند. مدیریت آکادمی بر سه حوزۀ آموزش سواد مالی، سنجش سواد مالی و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های حضوری و غیرحضوری نظارت دارد. همچنین هر کدام از حوزه‌های فعالیت تحت نظارت کمیتۀ مربوطه فعالیت می‌کند.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

آزمون آنلاین